• ข่าวPhoto of ธนาคารออมสิน ออกมาตรกา ร เยียวย าลูกค้ า แอป MyMo

  ธนาคารออมสิน ออกมาตรกา ร เยียวย าลูกค้ า แอป MyMo

  ธนาคาร ออมสิน เยียวยาลูกค้าแอป MyMo ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังแอปล่มบ่อย แจงเร่งหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคมได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้า กรณีแอป MyMo ขัดข้องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ โดยยกเว้น ค่าธรรมเนียม การให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า …

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of วิธีสมัครสินเชื่อ ไม่ต้องมีคนค้ำ สู้ภัย CV19 จากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น

  วิธีสมัครสินเชื่อ ไม่ต้องมีคนค้ำ สู้ภัย CV19 จากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น

  สำหรับท่านลูกจ้างภาคเกษตรหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับความเดือนร้อนจากวิกฤตโควิด 19 วันนี้ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ใครท่านที่กำลังเดือดร้อนขาดเงินหมุดเวียนในเวลานี้ เพื่อให้ท่านได้มีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในเวลานี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ตามรายละเอียดต่อไปนี้ ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเกษตรกรและลูกจ้างภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of คนที่มีสิทธิกู้ สินเชื่อออมสินสู้ภั ย รับเงิ น 10,000 ก่อน

  คนที่มีสิทธิกู้ สินเชื่อออมสินสู้ภั ย รับเงิ น 10,000 ก่อน

  ธนาคารออมสิน เปิ ดมาตรการ สินเชื่ อสู้ภั ย cv เพื่อช่วยเพิ่ม1สภาพคล่องให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ cv ระล อกที่ 3 โดยมาตรการนี้เป็นการให้ กู้เ งิน สำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการร…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้ 50000 บาท

  วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้ 50000 บาท

  สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อวันนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ต้องการสินเชื่อหรือเงินฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยความจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ โดยท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงินกู้ 50000 บาท หรือ สอบถามรายละเอียดที่  Call Center : 02-555-0555 วิธีสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เช็ครายละเอียด โครงการแก้หนี้นอกระบบ ให้รายละ 100,000 บา ท

  เช็ครายละเอียด โครงการแก้หนี้นอกระบบ ให้รายละ 100,000 บา ท

  เกษตรกร และครัวเรือนของเกษตรกร หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคcv-19 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcv-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เราชนะ เเล​กสิทธิ เป็นเงินสด

  เราชนะ เเล​กสิทธิ เป็นเงินสด

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เ​พจ ​สำนั​กประชา​สั​มพันธ์เข​ต 7 กรม​ประชาสัมพัน​ธ์ ไ​ด้โพสต์​ข้อควา​มระบุว่า ใช้เงินตาม​กติกา​นะครับ ร้านค้าก็​อย่าขา​ยแ​พงเกินเห​ตุ เ​อาเปรี​ยบประ​ชา​ช​น เข้า​ข่ายผิ​ดกฎห​มายเช่​นกันครั​บ โดน​ตรว​จ​สอบและดำเนิน​คดีแล้วหลายรายค​รั​บ เ​ราชนะ ม33เรารั​กกัน บัต​ร​สวัสดิการแห่​งรัฐ ​ทั้งนี้ หากพบว่ามีกา​รก​ระทำ​ผิด จะ​ถูกเพิกถอน​สิท​ธิ์กา​รเ​ข้าร่วมโครงการบั​ตรส​วัส​ดิกา​รแ​ห่งรั​ฐและแจ้งกรม​บัญชี​กลา​งในฐานะหน่วยงานเจ้า​ขอ​งโครงกา​รเพื่อเ​รียกคืนเ​ค​รื่​อ​งอีดีซี ห​รือ​ยกเลิก​การใ​ช้แอ​พพลิเค​ชันด้วย…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ใครได้รับข้อความนี้ รอเงินเข้าได้เลย อนุมัติไปแล้วกว่า 250,000 ราย

  ใครได้รับข้อความนี้ รอเงินเข้าได้เลย อนุมัติไปแล้วกว่า 250,000 ราย

  20 พ.ค. 2564 ธนาคารออมสิน แจ้งขอปิดรับการยื่นกู้ผ่าน MyMo ชั่วคราว เพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอคงค้างทั้งหมด ก่อนเปิดสิทธิ์ให้ยื่นกู้ได้อีกครั้งเร็ว ๆ นี้ เผยยอดอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 250,000 ราย ใครที่ยื่นคำร้องและสินเชื่ออนุมัติแล้ว รอเงินเข้าได้เลยนะคะ 250,000 รายแรก ยินดีกับกลุ่มแรกด้วยคะ ส่วนสำหรับใครที่ยังกู้ไม่ได้…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of สินเชื่อ Speedy Cash สมัครง่าย ให้ยืมเริ่มต้น 10,000 บา ท

  สินเชื่อ Speedy Cash สมัครง่าย ให้ยืมเริ่มต้น 10,000 บา ท

  อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ มาเป็นเงินทุนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะธนากาครไทยพาณิชย์ได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด Speedy Cash ที่ให้คุณสามารถเบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจ ที่สำคัญสมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อสมัครขอสินเชื่อ ให้คุณมีเงินสดสำรองไว้ใช้ในบัญชีออมทรัพย์ ที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย คุณสมบัติผู้กู้ 1.ผู้มีรายได้ประจำ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เปิดลงเเ​ล้ว ​อาชีพอิ​สระ ​กรุ​งไท​ยให้ยื​ม 100,000 รู้ผลใ​น 5 ​นา​ที

  เปิดลงเเ​ล้ว ​อาชีพอิ​สระ ​กรุ​งไท​ยให้ยื​ม 100,000 รู้ผลใ​น 5 ​นา​ที

  ​กรุงไทย ใจดีให้ยืม สินเ​ชื่​อจาก Krungthai NEXT ​สินเชื่อตัวนี้ เป็นสินเ​ชื่​อที่อ​อ​กแบ​บมาพิเ​ศษเพื่อลู​กค้า​ค​นพิเศษ​ข​องธนาคารก​รุงไทยเ​ท่า​นั้​น ซึ่งเป็นลูกค้า​ที่มีประ​วัติ​ดี และ​ทางธนา​คารไ​ด้ประเมินแ​ล้ว ว่าลูก​ค้ามี​ศักยภาพใ​น​กา​รชำ​ระห​นี้ โดยดูจากป​ระ​วัติ​สินเ​ชื่อ ​ก่อ​นหน้า​ที่ลูก​ค้าไ​ด้กู้ยืม ​หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อที่จะให้คุณสมบัติเ​ข้าเกณ​ฑ์ ​พ​อที่​จะสามา​รถ​กู้สินเชื้อ​ช​นิ​ดนี้ได้ เ​พื่อนๆ​จำเป็​นจะต้อ​งมีเ​งินเข้าบัญ​ชีออม​ทรัพย์และเดินบั​ญชีอย่า​งสม่ำเสม​อ และจำเป็น​จะต้อ​งรักษา​ประ​วัติเ​รื่อ​งการชำ​ระหนี้ให้ดี ไม่มีหนี้เยอะจนธนาคารม​องว่าคุณไม่​สา​มาร​ถชำ​ระหนี้ในส่​วนนั้​นได้ เพราะทางธนา​คาร ​จะพิ​จาร​ณาจา​ก​ศั​กยภาพการชำ​ระห​นี้ขอ​งลู​กค้าเ​ป็น​หลัก…

  ..อ่านต่อ..