All News

  • Photo of 28 พ.ค. เปิดลงทะเบียน ทำสัญญากู้ รับเงิน 10,000 บา ท สินเชื่อสู้ภัยฯ

    28 พ.ค. เปิดลงทะเบียน ทำสัญญากู้ รับเงิน 10,000 บา ท สินเชื่อสู้ภัยฯ

    ธนาคารออมสินปล่อยมาตรการสินเชื่อสู้ภัยผ่านแอปมายโม สำหรับคนที่สนใจกู้เงินออมสินสามารถทำรายการได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด (ต้องจองสิทธิก่อนทำการสมัครสินเชื่อสู้ภัยได้) ผู้ที่จองคิวกู้เงินออมสิน อย่าลืมทำสัญญาพรุ่งนี้ 28 พ.ค. ผู้ที่ทำรายการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สามารถเข้าระบบแอปมายโมเพื่อทำการสมัครมาตรการสินเชื่อได้พรุ่งนี้ตามเวลานัดหมาย 2 รอบดังนี้ รอบ 10.00 – 12.00 น. รอบ 14.00 –…

    ..อ่านต่อ..