admin

 • ข่าวPhoto of อยาก ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ อีกไหม อีก 3 เดือน

  อยาก ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ อีกไหม อีก 3 เดือน

  ตอนนี้ก็สิ้ นสุ ดสำหรับโครงการเราชนะที่จะโอนเงินช่วยเหลือเข้า Application เป๋าตังค์หรือ G wallet แล้วในวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายแล้วและอย่าลืมใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงเนื่องจากหากใช้ไม่หมดนั้นจะไม่สามารถสะสมได้และโดนยึดยอดคืนทั้งหมดและกระแสที่น่าสนใจในวันนี้คือ การที่มีประชาชนจำนวนมากหรือกระแสโซเชียลที่อยากเพิ่มโครงการเราชนะเพิ่มเป็น 3 เดือนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากเลยสำหรับปฏิวัติแห่งรัฐและได้เงินก่อนรวมทั้งมีการช่วยเหลือจำนวนมากเพราะเป็นไปตามระเบียบ สำหรับการขึ้นโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อมาก็จะต้องรอกันว่าจะมีลุ้นไหมแต่มีการต่อโครงการอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะหรือโครงการเที่ยวทั่วไทยก็มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการต่ออายุโครงการแต่จะเป็นกี่เดือนนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการประกาศของคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป เรียบเรียง G Instant

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ​คลัง แ​จงรั​ฐช่ว​ยคนถือบัตร​คนจน​ต่อเ​นื่​อง ช่วง CV คนละ 1.1 ​ห​มื่น

  ​คลัง แ​จงรั​ฐช่ว​ยคนถือบัตร​คนจน​ต่อเ​นื่​อง ช่วง CV คนละ 1.1 ​ห​มื่น

  ​นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้​อำ​นวย​การ​สำนักงา​นเศร​ษฐ​กิจ​การคลั​ง ฐา​นะโ​ฆษก​กระทร​ว​งกา​รคลัง เปิดเผ​ยว่า จากกร​ณีที่มี​ข้อวิจารณ์มา​ตรการเ​ยียวย าประ​ชาชนว่า​คนที่เ​ดือด​ร้อนมา​กหรื​อคนยา​กจนได้​รับเงิ​นช่วยเหลือน้อยกว่าคน​ที่เดือดร้อนน้อ​ยหรือค​นไม่​ยากจ​นนั้น ขอชี้แจง​ว่า ที่ผ่านมา กา​รให้​สวัสดิ​การ​ผ่านบัต​รส​วัส​ดิการแ​ห่งรัฐ มีกา​รดำเนิ​นกา​รอย่าง​ต่อเ​นื่อง​ภายใต้โครง​การลง​ทะเบีย​นเพื่อส​วัส​ดิกา​รแห่งรั​ฐ ซึ่​งครอบค​ลุมป​ระ​ชา​กร จำนว​นกว่า 13.65 ​ล้านค​น โ​ดยเริ่ม​มีกา​รใ​ห้​สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ​ขณะ​ที่ในช่ว​ง cv แ​พร่ระบาด​ผู้​มี​บัตร​สวัส​ดิกา​รแห่​ง​รัฐจะได้รับความช่​วยเหลือเยียวย…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 2 ช่องทา​ง แก้ไขข้อ​มูลไม่ถูกต้อง โคร งการ คน​ละ​ครึ่ง

  2 ช่องทา​ง แก้ไขข้อ​มูลไม่ถูกต้อง โคร งการ คน​ละ​ครึ่ง

  คนละครึ่ง เฟส 3 วันแรก เวลา 19.00 น. มี​ยอด​ผู้​ล​งทะเบี​ยนแล้ว​กว่า 23 ​ล้าน​สิท​ธิ คงเ​หลือสิ​ทธิกว่า 8 ​ล้า​น​สิทธิ โดย​ก​ระทรว​งกา​รคลัง​จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อ​งทุกวั​น ตั้​งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จ​นก​ว่าจะครบที่ 31 ​ล้าน​สิ​ทธิ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of วิธียืมเงินผ่านแอป Wealthi ยืมง่าย ได้เงินจริง ดอกวันล ะบา ท

  วิธียืมเงินผ่านแอป Wealthi ยืมง่าย ได้เงินจริง ดอกวันล ะบา ท

  WEALTHI สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ช่วยให้คุณเข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนต่ำลง และช่วยวางแผนการลดภาระหนี้ ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี อนุมัติไวอนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง เชื่อถือได้…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of กลุ่มล่าสุดเฮ เราชนะ เเจ กเพิ่ม เดือนละ 200

  กลุ่มล่าสุดเฮ เราชนะ เเจ กเพิ่ม เดือนละ 200

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน  โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเร่งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจ

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 3 โครงกา ร ชoบโ ครงการไ ห น อยากให้ไปต่อ

  3 โครงกา ร ชoบโ ครงการไ ห น อยากให้ไปต่อ

  เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังเดือดร้อน มีส่วนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เราชนะ เรารักกัน คนละครึ่ง ซึ้งแต่ละโครการก็มีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป โดยจากเสียงประชาชนส่วนมากจะเอนเอียงไปทางโครงการเราชนะที่โอนเงินเข้าทางแอพเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่าย ดังนั้นเราจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาให้ทุกท่านได้อัพเดต หลังจากอ่านแล้วได้อัพเดตข้อมูลไป ทุกคนมีความคิดเห็นเช่นไรกันบ้างก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ เพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งขอความคิดเห็นที่จะส่งไปที่ภาครัฐ ที่มา kapook.luck-yim.

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of โอเคไหม มีรอบ 3 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000

  โอเคไหม มีรอบ 3 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้ การคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าว สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้เเล้วนั่นเองโดย ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of กรุงไทยให้ยืมง่ายๆ 100,000 อนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ต้องค้ำ

  กรุงไทยให้ยืมง่ายๆ 100,000 อนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ต้องค้ำ

  สำหรับลูกค้ากรุงไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ซึ่งสะดวกสบายสามารถสมัครใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ และรู้ผลไวใน 5 นาทีจุดเด่นของบริการสินเชื่อออนไลน์ ซึ่งหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว ว่าสะดวกสบาย มีขั้นตอนการสมัครที่ง่าย และสามารถทราบผลการอนุมัติได้เลย สินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมจาก Krungthai NEXT นี่ก็เช่นกัน สินเชื่อตัวนี้ไม่ได้เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะเปิดให้สำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาจากธนาคารเท่านั้นโดยผ่าน ลิงค์ที่ทางธนาคารได้ส่งให้เฉพาะบุคคล (ซึ่งไม่ได้ทุกคน)คำถามที่ถามกันมามากว่า…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of แอพป๋า สินเชื่อใหม่ ยืมเงินผ่านมือถือ อนุมัติง่าย ได้จริง 2564

  แอพป๋า สินเชื่อใหม่ ยืมเงินผ่านมือถือ อนุมัติง่าย ได้จริง 2564

  มาอีกแล้วสำหรับสินเชื่อ สมัครงาน โอนไว สำหรับสินเชื่อป๋า ที่สามารถกู้เงินออนไลน์ได้ เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเท่านั้น วงเงินสินเชื่อ J Loan Lite วงเงินสูงสุด 5,000 บาท ดอ กเบี้ย 15% ค่าธรรมเนียมการกู้ 30 บาท J…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of วิธียืมเงินจาก บัตรคนจน ไม่ใช้คนค้ำ 2564

  วิธียืมเงินจาก บัตรคนจน ไม่ใช้คนค้ำ 2564

  หลายๆคนตอนนี้ คงพยๅยามหาแหล่งเงินกู้ เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะสถานการณ์ตอนนี้ หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกู้ได้ เพราะอาชีพไม่มั่นคงพอ เราเลยมาแนะนำ โดยตอนนี้ นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในด อกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน…

  ..อ่านต่อ..