admin

 • ข่าวPhoto of รอดแล้ว ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดให้กู้สินเชื่อสู้ภัย 10,000 ทุกอาชีพ

  รอดแล้ว ธนาคาร ธ.ก.ส เปิดให้กู้สินเชื่อสู้ภัย 10,000 ทุกอาชีพ

  สวัสดีครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ เราขอแนะนำ กู้สินเชื่อสู้ภัย ได้รับ 10,000 บาท จากธนาคาร ธ.ก.ส สืบเนื่องจากที่ผ่านมานะคะทางด้านของธนาคารเพื่อการกับเศษและสหกรณ์การเกษตรได้ออกมาพูดคุยพบปะที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อยู่เคียงข้างของพี่น้องเกษตรกรลูกค้าเนื่องด้วยโครงการตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้โดยโครงการนี้ก็จะเริ่มต้นจากการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่พี่น้องเกษตรกรจำนวนหกเดือนเพื่อให้ได้มีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสัญญาการกู้ที่มีทั้งต้นและดอกตั้งแต่เดือนเมษา ที่ผ่านมาจึงมีการขยายเวลาให้ชำระเงินต้นและดอกไปเรื่อยเรื่อยยังไม่มีข้อกำหนดสิ้นสุดนะคะท่านจะได้รับการพักชำระหนี้หกเดือนเป็นอย่างต่ำหรือเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนนะคะก็คือให้สูงสุดรายละ 10,000 บาทและมีการงดชำระต้น และดอกหกเดือนแรกไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดใดทั้งสิ้นรวมถึงหลักทรัพย์ในการค้ำประกันท่านก็สามารถสมัครได้ผ่าน LINE ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ให้บุคคลที่มีการบรรลุนิติภาวะ และได้รับผมกระทบจาก…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เตรียมเฮ เราชนะ ขย ายให้เพิ่มอีก 6 เดือน

  เตรียมเฮ เราชนะ ขย ายให้เพิ่มอีก 6 เดือน

  มาตรการเพิ่ ม ว ง เ งิ นใ ห้ กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การ โ ค วิ ด-19 โดยใช้ง บ ป…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of อยาก ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ อีกไหม อีก 3 เดือน

  อยาก ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ อีกไหม อีก 3 เดือน

  ตอนนี้ก็สิ้ นสุ ดสำหรับโครงการเราชนะที่จะโอนเงินช่วยเหลือเข้า Application เป๋าตังค์หรือ G wallet แล้วในวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายแล้วและอย่าลืมใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงเนื่องจากหากใช้ไม่หมดนั้นจะไม่สามารถสะสมได้และโดนยึดยอดคืนทั้งหมดและกระแสที่น่าสนใจในวันนี้คือ การที่มีประชาชนจำนวนมากหรือกระแสโซเชียลที่อยากเพิ่มโครงการเราชนะเพิ่มเป็น 3 เดือนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากเลยสำหรับปฏิวัติแห่งรัฐและได้เงินก่อนรวมทั้งมีการช่วยเหลือจำนวนมากเพราะเป็นไปตามระเบียบ สำหรับการขึ้นโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อมาก็จะต้องรอกันว่าจะมีลุ้นไหมแต่มีการต่อโครงการอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะหรือโครงการเที่ยวทั่วไทยก็มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการต่ออายุโครงการแต่จะเป็นกี่เดือนนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการประกาศของคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป เรียบเรียง G Instant

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ​คลัง แ​จงรั​ฐช่ว​ยคนถือบัตร​คนจน​ต่อเ​นื่​อง ช่วง CV คนละ 1.1 ​ห​มื่น

  ​คลัง แ​จงรั​ฐช่ว​ยคนถือบัตร​คนจน​ต่อเ​นื่​อง ช่วง CV คนละ 1.1 ​ห​มื่น

  ​นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้​อำ​นวย​การ​สำนักงา​นเศร​ษฐ​กิจ​การคลั​ง ฐา​นะโ​ฆษก​กระทร​ว​งกา​รคลัง เปิดเผ​ยว่า จากกร​ณีที่มี​ข้อวิจารณ์มา​ตรการเ​ยียวย าประ​ชาชนว่า​คนที่เ​ดือด​ร้อนมา​กหรื​อคนยา​กจนได้​รับเงิ​นช่วยเหลือน้อยกว่าคน​ที่เดือดร้อนน้อ​ยหรือค​นไม่​ยากจ​นนั้น ขอชี้แจง​ว่า ที่ผ่านมา กา​รให้​สวัสดิ​การ​ผ่านบัต​รส​วัส​ดิการแ​ห่งรัฐ มีกา​รดำเนิ​นกา​รอย่าง​ต่อเ​นื่อง​ภายใต้โครง​การลง​ทะเบีย​นเพื่อส​วัส​ดิกา​รแห่งรั​ฐ ซึ่​งครอบค​ลุมป​ระ​ชา​กร จำนว​นกว่า 13.65 ​ล้านค​น โ​ดยเริ่ม​มีกา​รใ​ห้​สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ​ขณะ​ที่ในช่ว​ง cv แ​พร่ระบาด​ผู้​มี​บัตร​สวัส​ดิกา​รแห่​ง​รัฐจะได้รับความช่​วยเหลือเยียวย…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 2 ช่องทา​ง แก้ไขข้อ​มูลไม่ถูกต้อง โคร งการ คน​ละ​ครึ่ง

  2 ช่องทา​ง แก้ไขข้อ​มูลไม่ถูกต้อง โคร งการ คน​ละ​ครึ่ง

  คนละครึ่ง เฟส 3 วันแรก เวลา 19.00 น. มี​ยอด​ผู้​ล​งทะเบี​ยนแล้ว​กว่า 23 ​ล้าน​สิท​ธิ คงเ​หลือสิ​ทธิกว่า 8 ​ล้า​น​สิทธิ โดย​ก​ระทรว​งกา​รคลัง​จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อ​งทุกวั​น ตั้​งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จ​นก​ว่าจะครบที่ 31 ​ล้าน​สิ​ทธิ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of วิธียืมเงินผ่านแอป Wealthi ยืมง่าย ได้เงินจริง ดอกวันล ะบา ท

  วิธียืมเงินผ่านแอป Wealthi ยืมง่าย ได้เงินจริง ดอกวันล ะบา ท

  WEALTHI สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ช่วยให้คุณเข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนต่ำลง และช่วยวางแผนการลดภาระหนี้ ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี อนุมัติไวอนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง เชื่อถือได้…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of กลุ่มล่าสุดเฮ เราชนะ เเจ กเพิ่ม เดือนละ 200

  กลุ่มล่าสุดเฮ เราชนะ เเจ กเพิ่ม เดือนละ 200

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน  โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเร่งเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้ เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจ

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 3 โครงกา ร ชoบโ ครงการไ ห น อยากให้ไปต่อ

  3 โครงกา ร ชoบโ ครงการไ ห น อยากให้ไปต่อ

  เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังเดือดร้อน มีส่วนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เราชนะ เรารักกัน คนละครึ่ง ซึ้งแต่ละโครการก็มีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป โดยจากเสียงประชาชนส่วนมากจะเอนเอียงไปทางโครงการเราชนะที่โอนเงินเข้าทางแอพเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่าย ดังนั้นเราจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาให้ทุกท่านได้อัพเดต หลังจากอ่านแล้วได้อัพเดตข้อมูลไป ทุกคนมีความคิดเห็นเช่นไรกันบ้างก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ เพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งขอความคิดเห็นที่จะส่งไปที่ภาครัฐ ที่มา kapook.luck-yim.

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of โอเคไหม มีรอบ 3 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000

  โอเคไหม มีรอบ 3 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้ การคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าว สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้เเล้วนั่นเองโดย ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of กรุงไทยให้ยืมง่ายๆ 100,000 อนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ต้องค้ำ

  กรุงไทยให้ยืมง่ายๆ 100,000 อนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ต้องค้ำ

  สำหรับลูกค้ากรุงไทย ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ซึ่งสะดวกสบายสามารถสมัครใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ และรู้ผลไวใน 5 นาทีจุดเด่นของบริการสินเชื่อออนไลน์ ซึ่งหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว ว่าสะดวกสบาย มีขั้นตอนการสมัครที่ง่าย และสามารถทราบผลการอนุมัติได้เลย สินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมจาก Krungthai NEXT นี่ก็เช่นกัน สินเชื่อตัวนี้ไม่ได้เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะเปิดให้สำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาจากธนาคารเท่านั้นโดยผ่าน ลิงค์ที่ทางธนาคารได้ส่งให้เฉพาะบุคคล (ซึ่งไม่ได้ทุกคน)คำถามที่ถามกันมามากว่า…

  ..อ่านต่อ..