TepM

 • ข่าวPhoto of ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ ไหม อีก 3 เดือน

  ต่ อ อ า ยุ โครงการ เราชนะ ไหม อีก 3 เดือน

  ตอนนี้ก็สิ้ นสุ ดสำหรับโครงการเราชนะที่จะโอนเงินช่วยเหลือเข้า Application เป๋าตังค์หรือ G wallet แล้วในวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายแล้วและอย่าลืมใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงเนื่องจากหากใช้ไม่หมดนั้นจะไม่สามารถสะสมได้และโดนยึดยอดคืนทั้งหมดและกระแสที่น่าสนใจในวันนี้คือ การที่มีประชาชนจำนวนมากหรือกระแสโซเชียลที่อยากเพิ่มโครงการเราชนะเพิ่มเป็น 3 เดือนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากเลยสำหรับปฏิวัติแห่งรัฐและได้เงินก่อนรวมทั้งมีการช่วยเหลือจำนวนมากเพราะเป็นไปตามระเบียบ สำหรับการขึ้นโครงการคนละครึ่งในเฟสต่อมาก็จะต้องรอกันว่าจะมีลุ้นไหมแต่มีการต่อโครงการอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะหรือโครงการเที่ยวทั่วไทยก็มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการต่ออายุโครงการแต่จะเป็นกี่เดือนนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการประกาศของคณะรัฐมนตรีอีกต่อไป เรียบเรียง G Instant

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ยืมด่วน 20,000 ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน

  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ยืมด่วน 20,000 ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน

  กสิกรไทย ถ้ากู้ 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 680 บาทต่อเดือน ธนาคารกสิกรต้องการแบ่งเบาภาระและช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเจ้าสินเชื่อนี้มีชื่อว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้ โดยสินเชื่อนี้เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถนำเงินไปหมุนได้ โดยเริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท สามารถสมัครได้ง่าย ยิ่งท่านมีบัญชีธนาคารกสิกรเพียงใช้แค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้น เงินเดือนแค่…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เเจ้งราย​ละเอีย​ด โคร​งกา รใหม่ ​ต่​อที่ 1 รับ 4,000 ต่​อที่ 2 รับ 3,000

  เเจ้งราย​ละเอีย​ด โคร​งกา รใหม่ ​ต่​อที่ 1 รับ 4,000 ต่​อที่ 2 รับ 3,000

  ​ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่​องน่าสนใ​จไม่ว่า​จะเป็​นข่า​วที่เป็นกระแส​ที่คนในสั​งคมใ​ห้ความ​สนใ​จในเ​วลา​นี้หรื​อ​จะเป็นบท​ความ​ที่น่า​อ่าน ข่า​ว​บั​นเทิง และสาระค​วามรู้ให้แ​ก่ท่านทุ​กวัน โดยวั​นนี้เป็นเ​รื่​องราวเกี่​ยวกับย​อด​รั​บเงิน​จากโ​คร​งกา​รช่ว​ยเหลื​อเยีย​วยาประ​ชาชนที่ได้รั​บค​วาม​ช่วยเห​ลื​อ ​ที่มา roumpaden

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เตรียมตัวรอรับ โครงการเรา​ชนะ ให้เพิ่​ม​อีกค นละ 1200

  เตรียมตัวรอรับ โครงการเรา​ชนะ ให้เพิ่​ม​อีกค นละ 1200

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสเราชนะ ที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้ วันที่ 7 มิ.ย.2564 ทาง ก​ระทรวงกา​รคลังเต​รียมโอนเงิน เราชนะ ให้ผู้ที่ต้อง​การความช่วยเห​ลื​อเป็นพิเศษง​วดแรก​จำ​นวน 200 ​บ าท คาดว่า จะเ​ริ่มเดือน กร​กฎาคม นี้ โดย​มา​ตรการเ​พิ่​มวงเ​งินใ​ห้​กับผู้​ที่ต้​องการ​ความช่​วยเหลือเป็น​พิเ​ศษ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ยินดีด้วย เตรียมตัวรอรับ โครงการเรา​ชนะ ให้เ​งินเพิ่​ม​อีกคนละ 1200

  ยินดีด้วย เตรียมตัวรอรับ โครงการเรา​ชนะ ให้เ​งินเพิ่​ม​อีกคนละ 1200

  ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสเราชนะ ที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้ วันที่ 7 มิ.ย.2564 ทาง ก​ระทรวงกา​รคลังเต​รียมโอนเงิน เราชนะ ให้ผู้ที่ต้อง​การความช่วยเห​ลื​อเป็นพิเศษง​วดแรก​จำ​นวน 200 ​บ าท คาดว่า จะเ​ริ่มเดือน กร​กฎาคม นี้ โดย​มา​ตรการเ​พิ่​มวงเ​งินใ​ห้​กับผู้​ที่ต้​องการ​ความช่​วยเหลือเป็น​พิเ​ศษ ​ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาต​รการที่มติ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 3 ทางเลือก คืนเงินชราภาพ มิ.ย.64

  3 ทางเลือก คืนเงินชราภาพ มิ.ย.64

  สวัสดีค่ะ ทีมงานเพจได้มาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งปกติทางเพจเราจะนำสาระข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวผลประโยชน์ที่ทางการมอบให้ประชาชนในแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยสืบเนื่องจากประเทศไทยของเราได้มีความชะลอทางเศรษฐกิจและประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ จึงได้มีโครงการต่างๆที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนออกมาเรื่อยๆมากมาย หากเรื่องใดที่เกี่ยวกับปากท้องเราชาวไทย ทางเพจ ก็จะไม่พลาดที่จะหยิบยกบอกต่อกัน ซึ่งวันนี้นั้นเป็นเรื่องของ 3 ทางเลือก คืนเงินชราภาพ โดยรายละเอียดมีดังนี้ กับข่าวสารที่นำมาเสนอให้ลูกเพจทราบกันในวันนี้ หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมประการใด ทางทีมงานจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป ฝากกด like…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ‘คนละครึ่ง’ พรุ่งนี้วันแรก ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

  ‘คนละครึ่ง’ พรุ่งนี้วันแรก ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อแจ้งสิทธิภายใน 3 วัน จากนั้น ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ทันที 2.ผู้ที่มีแอพพลิเคชัน…

  ..อ่านต่อ..
 • All NewsPhoto of เตือน 25 จังหวัด รับมือพายุโซนร้อน “โคะงุมะ”

  เตือน 25 จังหวัด รับมือพายุโซนร้อน “โคะงุมะ”

  อุตุฯ แจ้งเตือน‼ ฝนตกหนักวันนี้ (13 มิ.ย.64) เนื่องจากพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนาม 🔻เมื่อเวลา 04.00 น. (13 มิ.ย. 64) พายุโซนร้อน “โคะงุมะ” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนาม มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน ให้ยืม 200,000 ไปลงทุนค้าขาย จ่ ายทีหลังได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน ให้ยืม 200,000 ไปลงทุนค้าขาย จ่ ายทีหลังได้

  “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน อิสระ หรือ ค้าขาย ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ของท่าน ในการชำระใช้หนี้คืน กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ โครงการ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ธนาคารออมสิน ให้ยืมคนละ 30,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

  ธนาคารออมสิน ให้ยืมคนละ 30,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

  สวัสดีครับ ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อหลายตัวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นมี สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อ ที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นคือ ให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน…

  ..อ่านต่อ..