TepM

 • ข่าวPhoto of เเจ้งเ​งื่​อนไข โครงการใ​ห​ม่ รับ 5,000-7,000

  เเจ้งเ​งื่​อนไข โครงการใ​ห​ม่ รับ 5,000-7,000

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นา​งสาวกุล​ยา ตัน​ติเตมิท ผู้อำ​นวยกา​รสำ​นักงา​นเศ​รษฐกิจ​การค​ลั​ง ใ​น​ฐานะโฆ​ษกกระ​ทรว​งกา​รคลัง เปิดเผ​ยว่า มาตรการยิ่งใ​ช้ยิ่งไ​ด้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโค​รงการ​ก​ระ​ตุ้นแ​ละฟื้นฟูเศ​รษฐ​กิจห​ลั​งสถานกา​รณ์โควิ​ดคลี่​คลา​ย เพื่อ​กระตุ้​นกา​รบ​ริโภคใ​น​ป​ระเทศ​ผ่านผู้​ที่มีกำลั​งซื้​อ และสนั​บสนุน​ผู้ป​ระก​อ​บการที่อยู่ในระบบภา​ษีมู​ล​ค่าเพิ่ม (Vat) โดย​จะมีการเปิ​ดลง​ทะเ​บีย​นผ่านเว็บไ​ซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลัง​จากที่ครม.อนุมั​ติโคร​งกา​ร ​สำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่​มเป้าห​มาย 4 ​ล้านค​น…

  ..อ่านต่อ..
 • All NewsPhoto of 28 พ.ค. เปิดลงทะเบียน ทำสัญญากู้ รับเงิน 10,000 บา ท สินเชื่อสู้ภัยฯ

  28 พ.ค. เปิดลงทะเบียน ทำสัญญากู้ รับเงิน 10,000 บา ท สินเชื่อสู้ภัยฯ

  ธนาคารออมสินปล่อยมาตรการสินเชื่อสู้ภัยผ่านแอปมายโม สำหรับคนที่สนใจกู้เงินออมสินสามารถทำรายการได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด (ต้องจองสิทธิก่อนทำการสมัครสินเชื่อสู้ภัยได้) ผู้ที่จองคิวกู้เงินออมสิน อย่าลืมทำสัญญาพรุ่งนี้ 28 พ.ค. ผู้ที่ทำรายการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สามารถเข้าระบบแอปมายโมเพื่อทำการสมัครมาตรการสินเชื่อได้พรุ่งนี้ตามเวลานัดหมาย 2 รอบดังนี้ รอบ 10.00 – 12.00 น. รอบ 14.00 –…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ออมสิน สินเชื่อใหม่ ดอกไม่ถึงบาท กู้ได้ 10,000-200,000 บาท

  ออมสิน สินเชื่อใหม่ ดอกไม่ถึงบาท กู้ได้ 10,000-200,000 บาท

  ออมสิน สินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้ จุดประสงค์การกู้ – เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ – เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ – เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ – ชำระหนี้สินอื่นๆ – ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of อัพเดทเเล้ว เผยรายชื่อ ใครบ้างที่ ได้รับเงิน 10,000 ใ นแอป MyMo

  อัพเดทเเล้ว เผยรายชื่อ ใครบ้างที่ ได้รับเงิน 10,000 ใ นแอป MyMo

  สวัสดีครับ หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้มีมาตรการปล่อยกู้ช่วยเหลือ สินเชื่อสู้ภั ย CV-19 ให้ยืมรายละ 10,000 บาท ผ่านแอป MyMo ผู้ที่สมัครได้ทันก่อนปิดสินเชื่อชั่ วคราว ล่ าสุด เริ่มทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ใช้เฟสบุ๊คหลายคนได้โพสต์รายงาน ว่าล่าสุด…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of 26 พ.ค. ออมสินเตรียมเปิดจองสิทธิ์ ลงยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยฯ 10,000 บา ท

  26 พ.ค. ออมสินเตรียมเปิดจองสิทธิ์ ลงยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยฯ 10,000 บา ท

  วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อสู้ภัยฯ 10,000 บาท ของธนาคารออมสินมาอัพเดทให้กับคนที่รอกู้สินเชื่อรอบล่าสุดนี้กัน โดยหลังจากที่ออมสินออกมาประกาศว่า ขอปิดระบบกู้สินเชื่อสู้ภัยไว้ชั่วคราว โดยจะกลับมาเปิดให้บริการภายในสัปดาห์นี้ โดยล่าสุดนี้ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo อีกครั้ง วันนี้ (26 พ.ค. 64) เวลา 16.00…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of SMS เข้าแล้วใครสมัครสินเชื่อ ไว้จะได้รับ SMS แจ้งเตือน ใครไม่ได้รับ ทำตามนี้เลย

  SMS เข้าแล้วใครสมัครสินเชื่อ ไว้จะได้รับ SMS แจ้งเตือน ใครไม่ได้รับ ทำตามนี้เลย

  สินเชื่อธนาคารออมสิน ล่าสุดทางธนาคารได้มีการอนุมัติและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้ว และได้มีการส่ง sms เข้าเพื่อแจ้งเตือน ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo เพื่อรับเงินสินเชื่อช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โค วิ ด จำนวน 10,000 บาท มีดังนี้ 1.…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ธนาคารออมสิน เริ่มทยอยโอนเงิ น 10,000 เข้าแอป MyMo เเล้ว

  ธนาคารออมสิน เริ่มทยอยโอนเงิ น 10,000 เข้าแอป MyMo เเล้ว

  สินเชื่อธนาคารออมสิน ล่าสุดที่ผ่านมาได้มีการขยายฐานผู้กู้เงินเพิ่มอีก 2 ล้านคน โดยทางธนาคารได้มีการอนุมัติและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo เพื่อรับเงินสินเชื่อช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โค วิ ด จำนวน 10,000 บาท มีดังนี้ 1. ได้รับ SMS…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน เปิดให้ลงเเล้ว เริ่มต้น 50,000 บา ท

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ออมสิน เปิดให้ลงเเล้ว เริ่มต้น 50,000 บา ท

  สวัสดีครับ! สำหรับ ใครทำงาน อิสระ หรือ ค้าขาย เรามี สินเชื่อดีๆ มาแนะนำ เป็นของ ธนาคาร ออมสิน “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” โดย ออมสิน ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ของท่าน ในการชำระใช้หนี้คืน กู้ได้ไม่เกินรายละ…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of ธนาคารออมสิน ให้ยืมคนละ 30,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

  ธนาคารออมสิน ให้ยืมคนละ 30,000 ฟรีค่าธรรมเนียม

  สวัสดีครับ ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อหลายตัวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นมี สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อ ที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นคือ ให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน…

  ..อ่านต่อ..
 • ข่าวPhoto of เเจ้งเงื่อนไข สมัครสินเชื่อสู้ภัยฯ ออมสิน คนเคยกู้เเล้ว กู้ได้อีก

  เเจ้งเงื่อนไข สมัครสินเชื่อสู้ภัยฯ ออมสิน คนเคยกู้เเล้ว กู้ได้อีก

  ธนาคารออมสินใจดีเปิดสิทธิ์ เเจ้งเงื่อนไข สมัครสินเชื่อสู้ภัยฯ ออมสิน คนเคยกู้เเล้ว กู้ได้อีก กดได้ผ่านแอปมายโม -เพิ่มสิทธิ์เป็น 2 ล้านราย -ลูกค้าออมสินใน 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม -ลูกค้าที่เปิดใช้แอปมายโมก่อน 1 พ.ค. 64 -ลูกค้าที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาสามารถกู้อีกได้ -ลูกค้าที่เคยยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อปี 2563…

  ..อ่านต่อ..