ออมสิน เพิ่ม 3 ปุ่ม ลงทะเบียนเยียวยาสินเชื่อ จากวิกฤตโควิด

ออมสิน เพิ่ม 3 ปุ่ม เยียวยาสินเชื่อ จากวิกฤตโควิด

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน  เป็นหนึ่งในธนาคารของภาครัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th 

ล่าสุดหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้มีการปรับเปลี่ยนปุ่มลงทะเบียนเพื่อคลิกเข้าไปขอสินเชื่อจากเดิมมีแค่ 2 ปุ่ม เพิ่มเป็น 3 ปุ่ม ดังนี้

ปุ่มที่ 1 ปุ่มลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) เมื่อคลิกเข้าไปในหมวดนี้ รายละเอียดมีดังนี้

1.1 กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

1.2 กรอกชื่อ นามสกุล

1.3 ใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก

1.4 ที่อยู่สำหรับติดต่อ

1.5 กดตรวจสอบ

ปุ่มที่ 2 ลงทะเบียนจังหวัดพื้นทีทั่วไป (Non Red Zone) เมื่อคลิกเข้าไปในหมวดนี้ รายละเอียดมีดังนี้

ปุ่มที่ 3 ลงทะเบียนสินเชื่อ Smes มีที่ มีเงิน เมื่อคลิกเข้าไปในหมวดนี้ รายละเอียดมีดังนี้

แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทำให้ ธนาคารออมสิน ปิดลงทะเบียนปุ่มที่ 3 ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

..อ่านต่อ..