กรมอุตุฯเผย คาดช่วงวันที่ประเทศไทย จะเข้าสู่ฤดูหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา คาด สภาพอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย เริ่มต้นปลายเดือนต.ค.63 ถึง ปลายเดือนก.พ.64

วันนี้ (12 ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563-2564 โดยฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า

– บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่า จะเริ่มต้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ1–2 สัปดาห์เเละจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

– อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 21-22 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) เเละจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.9 องศาเซลเซียส) ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุด 10-11 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17-18 องศาเซลเซียส

– ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งเเต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงปลายเดือนมกราคม 2564

– ส่าหรับบริเวณยอดดอยเเละยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเเละจะมีน้่าค้างเเข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

– ส่วนภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางเเห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค เเละยังคงมีฝนตกชุกหนาเเน่นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเเละธันวาคมทางด้านฝั่งตะวันออกตั้งเเต่จังหวัดชุมพรลงไป กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ เเละหนักมากบางเเห่ง ซึ่งจะท่าให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ส่าหรับคลื่นลม ในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังเเรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

– เดือนพฤศจิกายนเเละธันวาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง เเล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเเละภาคใต้ ซึ่งท่าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก่าลังเเรงเเละอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร

กรมอุตุฯ คาดการณ์ สภาพอากาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ปลาย ต.ค.63 – ก.พ.64

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางเเละภาคตะวันออก)

ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม ภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางเเห่งในบางวัน ส่วนภาคกลางเเละภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับฝนจะลดลง โดยมีฝน 10-30% ของพื้นที่ เเละอาจลมกระโชกเเรงบางเเห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเเผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยส่วนใหญ่จะมีก าลังปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง

ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างเเข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนภาคกลางเเละภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางเเห่งในบางช่วงทางตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงเเผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ เเละต่อเนื่อง โดยจะมีกำลังค่อนข้างเเรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ลักษณะอากาศอากาศจะเเปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น เเละจะมีอากาศร้อนหลาย พื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ เเต่บริเวณภาคเหนือเเละภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่เเผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ภาคใต้

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาเเน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งเเต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เเละหนักมากในบางเเห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เเละน้ำล้นตลิ่งในบางเเห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังเเรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร

ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยเเละภาคใต้โดยจะมีกำลังเเรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเเละธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง เเละภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน เเละธันวาคม ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเเรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

ครึ่งหลังของเดือนมกราคมจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยเเละภาคใต้จะมีก าลังอ่อนลง เเละจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเเทน

ขอบคุณ ทีเอ็นเอ็น