ใกล้เต็มเเล้ว รีบลงทะเบียนด่วน รับเงิน 3,000 บาท โครงกา รคนละครึ่ง

ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” คึกคัก ประชาชนแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 3,000 บาท ล่าสุดยอดสิทธิคงเหลือไม่ถึงครึ่งแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โครงการคนละครึ่ง กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนคนละครึ่ง เพื่อรับเงิน 3,000 บาท โดย โดยให้ลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น.

ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พบว่า มีสิทธิคงเหลือ 4,993,603 สิทธิ จาก 10 ล้านสิทธิ

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะพยายามทำให้คนมาลงทะเบียนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10 ล้านคนให้ได้ โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุด

คุณสมบัติลงทะเบียนคนละครึ่ง

เริ่มให้ประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้า

รายละเอียดโครงการคนละครึ่ง

โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท

ขอบคุณ ฐาน เศรษฐกิจ