ข่าว

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์CardX SPEEDY LOAN เงินด่วนพร้อมใช้

เงินด่วนพร้อมใช้ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ถูกกฎหมาย CardX SPEEDY LOAN ยืมเงินออนไลน์ สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน หรือผ่อนหมื่นละ 540 บาท/เดือน สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว ถูกกฎหมาย ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กเลย!

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

สินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไว ถูกกฎหมาย ได้เงินก้อนทันใจ สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อเงินสด โอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

CardX คือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินในเครือบริษัทเอสซีบีเอกซ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มด้านการเงินดิจิทัล ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลและได้รับโอนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบางส่วนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มายัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ CardX SPEEDY LOAN เงินก้อนทันใจ ดีไหม

 1. สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท* หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
 3. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน*

วงเงินและการผ่อนชำระ

วงเงินอนุมัติ 20,000 – 5,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์

 1. อายุ 20-60 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อออนไลน์

สำหรับพนักงานประจำ:   

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  (สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีรับเงินเดือนเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้)

สำหรับเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

บัญชีเงินฝากสำหรับการรับโอนเงินกู้:   

 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออนไลน์

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ย สำหรับ CardX Speedy Loan ระยะเวลา: วันที่ 1 กันยายน 2565 –31 ธันวาคม 2566

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) พนักงานประจำ
1,000,000 บาทขึ้นไป 21.50%
150,000 – 999,999 23.50%
10,000 – 149,999 25.00%
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) เจ้าของกิจการ
1,000,000 บาทขึ้นไป 23.50%
150,000 – 999,999 25.00%
10,000 – 149,999 25.00%

สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ถูกกฎหมาย CardX SPEEDY LOAN

สมัครสินเชื่อออนไลน์ https://www.cardx.co.th/apply/loan/speedy-loan

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468

ขอบคุณ ทรู ไอ ดี

..อ่านต่อ..