ข่าว

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธ.ออมสิน ปล่อยยืม 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

รายละเอียดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสินให้ยื่นกู้ได้รายละ 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เริ่มเปิดให้สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนตั้งแต่ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 โดยเงื่อนไขของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้ครับ

สินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือเพิ่มทุน gsb.go.th

 • ชื่อสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
 • 6 เดือนแรก จ่ายแต่ดอกเบี้ย หรือ จ่าย 70 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
 • ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ไม่ใช้หลักประกัน
 • วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 20000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้ออมสิน

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือ ลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 2 ปี หรือ 24 งวด
 • ปลอดชำระหนี้เงินต้นใน 6 เดือนแรก แต่ต้องเสียดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 70 บาท

หากท่านผ่อนชำระสินเชื่อออมสินดีติดต่อกันหลายเดือน ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงิน ได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ปีละ 500 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่อธนาคารออมสิน mymo แก้หนี้เป็นทุน 2หมื่นบาท
สินเชื่อแก้หนี้ให้ทุน 2หมื่นบาท ผ่อนนาน 2 ปี 6 เดือนแรกจ่ายแต่ดอก

วิธีการชำระคืนเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้

ตารางผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 20,000 บาท

งวดที่
เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระเงินค่างวด
1 – 6 ปลอดชำระเงินต้น 6 วดแรก 70 70
7 – 23 1,112 70 1,182
24 1,096 70 1,166
รวม 20,000 1,680 21,680
ตารางรวมเช็คเบอร์ 2022

*6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

สรุป

 • ดอกเบี้ยเดือนละ 70 บาท
 • เงินต้น เดือนที่ 1-6 ไม่ต้องจ่าย
 • เงินต้น เดือนที่ 7-23 จ่ายเดือนละ 1,112 บาท
 • เงินต้น เดือนที่ 24 จ่ายงวดสุดท้าย 1,096 บาท
ตารางสรุปค่างวดที่ต้องชำระเงินคืนกับสินเชื่อออมสิน แก้หนี้
ตารางชำระสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเอกสาร ไม่มีโอนเงินก่อนในการขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 1. ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 2. ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 • สอบถามโทร 1115 ธนาคารออมสิน
 • โทร 1143 บริการแอปมายโม mymo

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สามารถลงทะเบียน และ ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารออมสินได้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้ออมสินจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสินดังนี้

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 3. กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

*อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่สาขาขอเพิ่มเติมในการประกอบสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท
สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20,000 บาท ธนาคารออมสิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร (แบบผ่อนปรน)

ยืมเงินด่วนแก้หนี้ได้กี่บาท?

20,000 บาท

สินเชื่อโครงการแก้หนี้ออมสินผ่อนกี่งวด?

24 งวด หรือ 2 ปี

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ สาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • บัตรประชาชน
 • เอกสารรายได้ หรือ เอกสารยืนยันการประกอบอาชีพ
..อ่านต่อ..