ข่าว

ออมสิน เปิดให้รวมหนี้ พร้อมปล่อยกู้สูงสุด 5 แสนบาท

รวมหนี้ให้หมดในที่เดียว! ออมสิน เปิดให้รวมหนี้ พร้อมปล่อยกู้สูงสุด 5 แสนบาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ผ่าน แอพ MyMo

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก GSB Society ได้โพสต์ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน “รวมจบ ลบเรื่องหนี้” โดยระบุรายละเอียดว่า มีหนี้หลายที่ มารวมให้จบ ลบหนี้ให้หมดได้ที่นี่ที่เดียว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน สมัครง่ายๆ ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ไม่สามารถกู้ร่วมได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร รายละเอียดที่นี่ กดเงินได้ 24 ชม.

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

ธนาคารกสิกรไทย หรือ K-Bank ยังคงเปิดให้บริการ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ให้กับพนักงานประจำ ที่มีเงินเดือน

ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ภายใต้สโลแกนที่ว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินกู้ก้อน

ใหญ่ สมักง่าย ได้เงินทันที และยังสามารถสมัครง่ายผ่าน K PLUS รู้ผลอนุมัติใน 15 นาที อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15%

ตลอดอายุสัญญา เรามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างต่อกันเลยครับ

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

รายระเอียดของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาทก็กู็ได้

สินเชื่อกู้ง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว(สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย)

อนุมัติไวใน 15 นาที รับเงินก้อนทันที

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan – ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารแสดงรายได้(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)หรือ

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี(Statement)

เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน(ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้

จ่ายเงิน)

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ใบ 50 ทวิ)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan – ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหต:กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดง

รายได้

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนบริการลูกค้า โทร.02-8888888 กด 4

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

..อ่านต่อ..