ข่าว

ให้ผ่านง่าย กว่าธนาคาร เจมันนี่ เปิดให้ยืม 5O,OOO บาท

J Money สามารถยืมได้ เงื่อนไขก็ง่ายๆ กู้ได้ 50,000 บาท

สินเชื่อ J Money เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าแรงขั้นต่ำ 15,000 บาท

การกู้ยืมเป็นการโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีที่เข้าเงื่อนไขผู้กู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ 2055 ปี

ณ วันที่สมัคร รายได้คงที่ 15,000 บาท อายุงานเกิน 6 เดือน มีโทรศัพท์ที่ทำงานสะดวก ติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

หลักฐานการขอสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบรับรองรายได้

– ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

3. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร

อัตราและค่าธรรมเนียมพิเศษ

– เบี้ยประกัน ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด 28 ต่อปี

– เบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15 ต่อปี

– ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุด 13 ต่อปี

ขั้นตอนการทำรายการถอนเงิน

1. กดโทร 1258 กด 1

2. ป้อนหมายเลขประจำตัว 13 หลักของคุณ

3. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ทาง SMS

4. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อโทรซ้ำหมายเลข 1258 เพื่อป้อน OTP

5. ระบบแจ้งยอดเงินของคุณ

6. ตามจำนวนเงินที่ต้องการซื้อขายสูงสุด 500,000 บาท

7. ระบบจะตรวจสอบจำนวนเงินที่ทำรายการ หากยอดคงเหลือเพียงพอ ระบบจะตรวจสอบคำสั่งโอนเงินของคุณ

8. กดยืนยันเพื่อทำรายการให้เสร็จสิ้น ระบบยืนยันการทำรายการจะแจ้งการโอนเงินในวันทำการถัดไป

9. ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านหลัง 18.00 น. ของวันทำการถัดไป

ติดต่อ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1258

..อ่านต่อ..