ข่าว

ครม.ไฟเขียว เเจกต่อให้กลุ่มนี่ 3 เดือน 1,500 บาท

ครม.อนุมัติ ชดเชยค่าเสี่ยงภัย อสม.500 บาท เเจกต่อให้อีก 3 เดือน 1,500 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4950 ล้านบาท

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอย่างถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 2563 – มิ.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 16 เดือน กรอบวงเงินรวม 8,348.6965 ล้านบาทแล้ว

ข้อมูล : เพจ กวางไตรศุลี ไตรสรณกุล (รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) [ 1มิถุนายน 2564 ]

..อ่านต่อ..