ข่าว

เช็กด่วน เปิ ดคุณสมบัติ 12 ข้อ ที่ได้สิทธิ์ กู้สินเชื่อ ออมสิน รอบใหม่

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยต้องเข้าเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 10,000 บาท ปล่อยเป็น 3 รอบคือ

รอบแรก 13 พ.ค. 64

รอบสอง 20 พ.ค. 64

รอบสาม รอสรุปงบคงเหลือจากรอบที่ 1,2

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 57ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 67ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มี e-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. มีบัญชีหนี้นอกระบบ
 11. อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. ไม่มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ

e:062:0001 คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์ขอพิจารณาสินเชื่อ

ผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อส่วนใหญ่หากไม่ตรงตามเกณฑ์จะขึ้นหน้าจอแจ้งว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

วิธีตรวจสอบ : ให้ท่านนับวันเกิด/เดือน/ปี พ.ศ. ว่าท่านได้เกิดก่อนวันที่จะยื่นกู้สินเชื่อหรือไม่ เช่น ท่านยื่นกู้ 13 พฤษภาคม 2564 ท่านจะต้องเป็นผู้เกิดก่อน 1 พฤษภาคม 2544 ปี (*ยึดตามเกณฑ์ธนาคารออมสิน) เป็นต้น

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

ท่านจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด / ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

เปิดกู้รอบ 13 พ.ค.จะเป็น 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

ต้องเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี)

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)

รับราชการยื่นกู้สินเชื่อได้ไหม?

มีผู้ใช้รายหนึ่งได้สอบถามว่า “ตรงคุณสมบัติ บอกว่ามีรายได้ประจำ คือพนักงานบริษัท ถ้าเป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการ จะได้ไหม

ธนาคารออมสินตอบแล้ว “สวัสดีค่ะ คุณ… คุณสมบัติผู้กู้มีดังนี้ค่ะ
-ผู้ที่ประกอลอาชีพข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ จะไม่สามารถกู้ได้นะคะ
-หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น อาชีพวิศวกร นักบัญชี สามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย ฉนอรก-19 ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไปคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

ท่านจะต้องมีที่อยู่ / ที่พัก ซึ่งสามารถติดต่อได้

เปิดกู้รอบ 13 พ.ค.จะเป็น 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

ท่านจำเป็นต้องมี e-mail (อีเมล) ที่สามารถใช้งานได้เพราะจำเป็นต้องยืนยัน otp ผ่านอีเมล และจะมีการส่งสัญญากู้ยืมเพื่อยืนยันไปทางอีเมลของท่าน

หากท่านยังไม่มีอีเมลสามารถสมัครฟรีอีเมลได้

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

ธนาคารจะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่างกันรวมถึงข้อมูล Fraud (F) ด้วย หากท่านติด Fraud (F) แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้ได้ทุกธนาคาร ส่วนใหญ่ที่พบคือ ยื่นเอกสารเท็จ/ เอกสารแสดงรายได้เท็จ เป็นต้น

“Fraud = ฉ้อโกง”

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

ท่านเคยเป็นเข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)

ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)

ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)

ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)

ท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ COVID-19 (PSA)

ท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ COVID-19 (PSA)

ท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาทจริงๆ ท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย

มือถือที่ใช้สมัคร (ติดตั้งแอปมายโม mymo แล้ว)

รูปหน้าจอที่ติดสถานะนี้

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

..อ่านต่อ..